[Corrected] श्री हनुमान चालीसा (Shree Hanuman Chalisa)

Hanuman Chalisa

Corrected Hanuman Chalisa. जय श्री राम ॥ दोहा॥श्रीगुरु चरन सरोज रजनिज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसुजो दायकु फल चारि ॥बुद्धिहीन तनु जानिकेसुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिंहरहु कलेस बिकार ॥ ॥ चौपाई ॥जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ राम दूत अतुलित बल धामा ।अंजनि पुत्र पवनसुत नामा … Read more